Warning: Parameter 1 to multibyte_patch::wplink_js() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 571

Warning: Parameter 1 to multibyte_patch::word_count_js() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 571

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 571

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 571
Dlaczego WPP? | Wybory Prawdziwie Proporcjonalne Dlaczego WPP? | Wybory Prawdziwie Proporcjonalne

Dlaczego WPP?

Dotychczasowa ordynacja wyborcza dzieli Polskę na 41 okręgów wyborczych.
W 14 z nich wybiera się od 7 do 9 posłów, co oznacza, że rzeczywisty (można by rzecz – zaporowy) próg wyborczy oscyluje w nich na poziomie 11–14 procent.
W kolejnych 19 okręgach, którym przydzielono od 10 do 13 mandatów, rzeczywisty próg wyborczy wynosi ok. 8-10 procent.
Dopiero w 8 największych okręgach, liczących od 14 mandatów (Kraków i okolice) do 20 mandatów (m. st. Warszawa) rzeczywisty próg wyborczy, który trzeba przekroczyć, by zdobyć mandat, waha się między 5 a 7 procent.
Tak wysokie rzeczywiste progi wyborcze powodują, że dzisiejsza ordynacja nie spełnia należycie konstytucyjnego wymogu proporcjonalności i konserwuje obecny dwubiegunowy układ partyjny. Rzecz jasna wprowadzenie 460 jednomandatowych okręgów wyborczych taki dwupartyjny skład Sejmu jedynie drastycznie by wzmocniło.

My, zamiast obecnej pseudoproporcjonalnej ordynacji i w ostrej opozycji wobec pomysłu ordynacji większościowej opartej na 460 jednomandatowych okręgach wyborczych,
proponujemy WYBORY PRAWDZIWIE PROPORCJONALNE (WPP).

logo-kolor

Wprowadzenie w Polsce WPP wymaga – w sensie legislacyjnym – dwóch niewielkich zmian.

Pierwsza zmiana, to zastąpienie dzisiejszych 41 okręgów wyborczych 16 okręgami wyborczymi, które wyznaczałyby granice dzisiejszych województw.
W każdym okręgu-województwie wybieralibyśmy tylu posłów, ile wynika z przemnożenia 460 (liczba posłów ogółem) przez iloraz powstały z podzielenia liczby mieszkańców województwa przez liczbę mieszkańców całego kraju. I tak – począwszy od największego okręgu a skończywszy na okręgu najmniejszym – wybieralibyśmy:
– w okręgu obejmującym województwo mazowieckie – 63 posłów,
– w okręgu obejmującym województwo śląskie – 55 posłów,
– w okręgu obejmującym województwo małopolskie – 41 posłów,
– w okręgu obejmującym województwo wielkopolskie – 40 posłów,
– w okręgu obejmującym województwo dolnośląskie – 34 posłów,
– w okręgu obejmującym województwo łódzkie – 31 posłów,
– w okręgu obejmującym województwo lubelskie – 27 posłów,
– w okręgu obejmującym województwo pomorskie – 26 posłów,
– w okręgu obejmującym województwo podkarpackie – 26 posłów,
– w okręgu obejmującym województwo kujawsko-pomorskie – 25 posłów,
– w okręgu obejmującym województwo zachodniopomorskie – 20 posłów,
– w okręgu obejmującym województwo warmińsko-mazurskie – 18 posłów,
– w okręgu obejmującym województwo świętokrzyskie – 16 posłów,
– w okręgu obejmującym województwo podlaskie – 14 posłów,
– w okręgu obejmującym województwo lubuskie – 12 posłów,
– w okręgu obejmującym województwo opolskie – 12 posłów.

Drugą zmianą byłoby zastąpienie zapisanego w dzisiejszej ordynacji 5 procentowego progu wyborczego w skali kraju (którego przekroczenie daje formalne prawo do uczestniczenia w podziale mandatów) progiem 3 procentowym w skali okręgu wyborczego-województwa. Tym samym w podziale mandatów w danym województwie miałaby prawo uczestniczyć lista, która w tym województwie uzyskała więcej niż 3 procent głosów – niezależnie od tego, jakie uzyskała poparcie w reszcie okręgów. Zatem o mandaty w danym województwie mogłaby się także ubiegać lista w ogóle nie zarejestrowana w reszcie okręgów. To oznacza, że niepotrzebne będą oddzielne przepisy regulujące udział w wyborach list zgłaszanych przez mniejszości narodowe.

Te dwie zmiany sprawiałyby, że w 11 (z 16) okręgach wyborczych, w których wybierano by łącznie 401 posłów (tj. ponad 87% składu Sejmu) rzeczywisty próg wyborczy nie przekraczałby 5 procent. W pozostałych 5 najmniejszych okręgach, gdzie wybierano by łącznie 59 posłów, ów próg wahałby się między 6 a 8 procent.
Przeliczenie liczby głosów na liczbę uzyskanych mandatów w każdym okręgu odbywałoby się w taki sam sposób jak teraz – to znaczy metodą d’Hondta.

 


Kontynuując, zgadzasz się na używanie plików cookies. więcej informacji

Ta strona używa plików cookie, aby prowadzić statystyki na temat odwiedzin. Niektóre pliki cookie na tej stronie są ważne, bez nich funkcjonalność strony może być ograniczona. Pliki cookie są zapisywane podczas logowania, wysyłania formularza lub innych działań jakie wykonujesz na stronie jak przechodzenie między zakładkami. Równocześnie używamy mniej istotnych plików cookie do tworzenia anonimowych statystyk o odwiedzających. Jeżeli nie zaakceptujesz tej polityki nie będziemy zapisywać plików cookie jednakże może to ograniczyć funkcjonalność naszego serwisu.

Zamknij