Warning: Parameter 1 to multibyte_patch::wplink_js() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 571

Warning: Parameter 1 to multibyte_patch::word_count_js() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 571

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 571

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /wp-includes/plugin.php on line 571
Projekt ustawy | Wybory Prawdziwie Proporcjonalne Projekt ustawy | Wybory Prawdziwie Proporcjonalne

Projekt ustawy

projekt

USTAWA
z dnia ……………………………
o zmianie ustawy Kodeks Wyborczy

Art. 1

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) Art. 196 otrzymuje brzmienie:

„Art. 196. 1. W podziale mandatów w okręgu wyborczym uwzględnia się wyłącznie listy kandydatów na posłów tych komitetów wyborczych, których listy otrzymały co najmniej 3% ważnie oddanych głosów w skali okręgu wyborczego.”
2. Listy kandydatów na posłów koalicyjnych komitetów wyborczych uwzględnia się w podziale mandatów w okręgu wyborczym, jeśli ich listy otrzymały co najmniej 3% ważnie oddanych głosów w skali okręgu wyborczego.”

2) Uchyla się art. 197

3) Uchyla się art. 198

4) W art. 201 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W okręgu wyborczym wybiera się co najmniej 12 posłów.
3. Okręg wyborczy obejmuje obszar województwa.”

5) W art. 202 ust. 1 skreśla się wyrazy: „oraz podziału województw na okręgi wyborze”.

6) Załącznik numer 1 otrzymuje brzmienie:
„Załącznik do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Załącznik nr 1
Wykaz okręgów wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
OKRĘG WYBORCZY NR 1 – województwo dolnośląskie
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 34
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: Wrocław
OKRĘG WYBORCZY NR 2 – województwo kujawsko-pomorskie
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczy wynosi 25
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: Bydgoszcz
OKRĘG WYBORCZY NR 3 – województwo lubelskie
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczy wynosi 27
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: Lublin
OKRĘG WYBORCZY NR 4 – województwo lubuskie
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczy wynosi 12
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: Zielona Góra
OKRĘG WYBORCZY NR 5 – województwo łódzkie
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczy wynosi 31
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: Łódź
OKRĘG WYBORCZY NR 6 – województwo małopolskie
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczy wynosi 41
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: Kraków
OKRĘG WYBORCZY NR 7 – województwo mazowieckie
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczy wynosi 63
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: Warszawa
OKRĘG WYBORCZY NR 8 – województwo opolskie
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczy wynosi 12
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: Opole
OKRĘG WYBORCZY NR 9 – województwo podkarpackie
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczy wynosi 26
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: Rzeszów
OKRĘG WYBORCZY NR 10 – województwo podlaskie
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczy wynosi 14
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: Białystok
OKRĘG WYBORCZY NR 11 – województwo pomorskie
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczy wynosi 26
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: Gdańsk
OKRĘG WYBORCZY NR 12 – województwo śląskie
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczy wynosi 55
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: Katowice
OKRĘG WYBORCZY NR 13 – województwo świętokrzyskie
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczy wynosi 16
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: Kielce
OKRĘG WYBORCZY NR 14 – województwo warmińsko-mazurskie
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczy wynosi 18
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: Olsztyn
OKRĘG WYBORCZY NR 15 – województwo wielkopolskie
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczy wynosi 40
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: Poznań
OKRĘG WYBORCZY NR 16 – województwo zachodniopomorskie
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczy wynosi 20
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej: Szczecin

Art. 2

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Kontynuując, zgadzasz się na używanie plików cookies. więcej informacji

Ta strona używa plików cookie, aby prowadzić statystyki na temat odwiedzin. Niektóre pliki cookie na tej stronie są ważne, bez nich funkcjonalność strony może być ograniczona. Pliki cookie są zapisywane podczas logowania, wysyłania formularza lub innych działań jakie wykonujesz na stronie jak przechodzenie między zakładkami. Równocześnie używamy mniej istotnych plików cookie do tworzenia anonimowych statystyk o odwiedzających. Jeżeli nie zaakceptujesz tej polityki nie będziemy zapisywać plików cookie jednakże może to ograniczyć funkcjonalność naszego serwisu.

Zamknij