Szczegółowe przeliczenie sondażu CBOS poparcia dla partii politycznych z 1-8 lipca 2015

CBOS z lipca a mandaty w ramach obecnej i w ramach WPP

Szczegółowe przeliczenie sondażu CBOS poparcia dla partii politycznych z 1-8 lipca 2015

Prezentujemy szczegółowe przeliczenie sondażu CBOS poparcia dla partii politycznych z 1-8 lipca 2015 roku na mandaty w zależności od modelu ordynacji wyborczej: obecnej oraz WPP.

CBOS z lipca a mandaty w ramach obecnej i w ramach WPP

Jak przeliczono wyniki sondażu na mandaty w ramach ordynacji obecnej i ordynacji WPP

Symulację uzyskanych mandatów w ramach ordynacji obecnej przeprowadzono w następujący sposób:

Najpierw wyznaczono dla każdej partii jej okręgowe współczynniki poparcia (OKP). Podstawą wyznaczania okręgowych współczynników poparcia były wyniki wyborów parlamentarnych w 2011 roku i/lub wyniki I tury wyborów parlamentarnych w 2015 roku. Okręgowy współczynnik poparcia dla danej partii obliczano następująco: (a) dzielono odsetek głosów uzyskanych w 2011 roku przez tę partię w danym okręgu przez odsetek głosów uzyskanych przez tę partię w skali kraju, (b) takie samo wyliczenie dokonywano dla wyniku kandydata tej partii w I turze wyborów prezydenckich z 2015 roku. (c) z dwóch wyliczonych w ten sposób wartości wyliczano średnią (w przypadku ugrupowania Kukiza podstawą wyliczeń były tylko wyniki I tury wyborów prezydenckich).

By uzyskać procentowe poparcie danej partii w wybranym okręgu wyborczym, sondażowy ogólnokrajowy wynik tej partii mnożono przez wyliczony w powyższy sposób okręgowy współczynnik poparcia.

Dla przykładu, w 2011 roku Platforma Obywatelska uzyskała w kraju 39,18% poparcia, a w okręgu nr 1 (Legnica) obejmującym część województwa dolnośląskiego – 39,71. Dzieląc 39,71 przez 39,18 uzyskujemy 1,01. W 2015 roku, w I turze wyborów prezydenckich, kandydat PO uzyskał w województwie dolnośląskim 37,84% głosów, podczas gdy w skali kraju poparcie to wyniosło 33,77%. Dzieląc 37,84 przez 33,77 uzyskujemy 1,12. Średnia z tych dwóch wartości (tj. z 1,1,01 i z 1,12) wynosi 1,07 i stanowi okręgowy współczynnik poparcia PO na obszarze okręgu wyborczego nr 1. Mnożąc sondażowy wynik PO w skali kraju (29,00%) przez 1,07 uzyskujemy 30,94%. Tę wartość przyjmujemy jako szacowane na podstawie sondażu poparcie dla PO na obszarze okręgu nr 1. W ten sam sposób szacujemy wyniki wszystkich partii we wszystkich okręgach wyborczych. Wyliczone w powyższy sposób wyniki partii w okręgach wyborczych są podstawą do wyliczenia metodą d’Hondta liczby uzyskanych mandatów w poszczególnych okręgach. Bierzemy przy tym pod uwagę te partie, które uzyskały w skali kraju przynajmniej 5% poparcie.

Ten sam sposób zastosowano w odniesieniu do ordynacji WPP – przyjęto, iż okręgami są województwa (zatem wyliczano wojewódzkie oraz uwzględniono w podziale mandatów w danym okręgu te ugrupowania, które w tym okręgu uzyskały przynajmniej 3% poparcie.

Przeliczenie sondażu CBOS z 1–8 lipca 2015 roku na mandaty w ramach ordynacji obecnej
województwo okręg wyborczy L. mand. L. mand. L. mand. L. mand. L. mand. L. mand. L. mand. L. mand. L. mand. L. mand.
ogółem PiS SLD RO–TR PSL PO Kukiz Korwin Petru MN
dolnośląskie suma: 34 14 0 0 0 15 5 0 0 0
Nr 01 – Legnica 12 5 0 0 0 5 2 0 0 0
Nr 02 – Wałbrzych 8 3 0 0 0 4 1 0 0 0
Nr 03 – Wrocław 14 6 0 0 0 6 2 0 0 0
kujawsko-pomorskie suma: 25 10 0 0 0 12 3 0 0 0
Nr 04 – Bydgoszcz 12 5 0 0 0 6 1 0 0 0
Nr 05 – Toruń 13 5 0 0 0 6 2 0 0 0
lubelskie suma: 27 17 0 0 0 7 3 0 0 0
Nr 06 – Lublin 15 9 0 0 0 4 2 0 0 0
Nr 07 – Chełm 12 8 0 0 0 3 1 0 0 0
lubuskie suma: 12 4 0 0 0 6 2 0 0 0
Nr 08 – Zielona Góra 12 4 0 0 0 6 2 0 0 0
łódzkie suma: 31 17 0 0 0 11 3 0 0 0
Nr 09 – Łódź 10 5 0 0 0 4 1 0 0 0
Nr 10 – Piotrków Trybunalski 9 5 0 0 0 3 1 0 0 0
Nr 11 – Sieradz 12 7 0 0 0 4 1 0 0 0
małopolskie suma: 41 26 0 0 0 11 4 0 0 0
Nr 12 – Chrzanów 8 5 0 0 0 2 1 0 0 0
Nr 13 – Kraków 14 8 0 0 0 5 1 0 0 0
Nr 14 – Nowy Sącz 10 7 0 0 0 2 1 0 0 0
Nr 15 – Tarnów 9 6 0 0 0 2 1 0 0 0
mazowieckie suma: 63 33 0 0 0 23 7 0 0 0
Nr 16 – Płock 10 6 0 0 0 3 1 0 0 0
Nr 17 – Radom 9 5 0 0 0 3 1 0 0 0
Nr 18 – Siedlce 12 7 0 0 0 4 1 0 0 0
Nr 19 – Warszawa I (m. st.) 20 9 0 0 0 8 3 0 0 0
Nr 20 – Warszawa II 12 6 0 0 0 5 1 0 0 0
opolskie suma: 12 4 0 0 0 5 2 0 0 1
Nr 21 – Opole 12 4 0 0 0 5 2 0 0 1
podkarpackie suma: 26 18 0 0 0 5 3 0 0 0
Nr 22 – Krosno 11 8 0 0 0 2 1 0 0 0
Nr 23 – Rzeszów 15 10 0 0 0 3 2 0 0 0
podlaskie suma: 14 8 0 0 0 4 2 0 0 0
Nr 24 – Białystok 14 8 0 0 0 4 2 0 0 0
pomorskie suma: 26 10 0 0 0 13 3 0 0 0
Nr 25 – Gdańsk 12 5 0 0 0 6 1 0 0 0
Nr 26 – Gdynia 14 5 0 0 0 7 2 0 0 0
śląskie suma: 55 24 0 0 0 24 7 0 0 0
Nr 27 – Bielsko-Biała 9 4 0 0 0 4 1 0 0 0
Nr 28 – Częstochowa 7 3 0 0 0 3 1 0 0 0
Nr 29 – Gliwice 9 4 0 0 0 4 1 0 0 0
Nr 30 – Rybnik 9 4 0 0 0 4 1 0 0 0
Nr 31 – Katowice 12 5 0 0 0 5 2 0 0 0
Nr 32 – Sosnowiec 9 4 0 0 0 4 1 0 0 0
świętokrzyskie suma: 16 10 0 0 0 4 2 0 0 0
Nr 33 – Kielce 16 10 0 0 0 4 2 0 0 0
warmińsko-mazurskie suma: 18 7 0 0 0 9 2 0 0 0
Nr 34 – Elbląg 8 3 0 0 0 4 1 0 0 0
Nr 35 – Olsztyn 10 4 0 0 0 5 1 0 0 0
wielkopolskie suma: 40 16 0 0 0 20 4 0 0 0
Nr 36 – Kalisz 12 5 0 0 0 6 1 0 0 0
Nr 37 – Konin 9 4 0 0 0 4 1 0 0 0
Nr 38 – Piła 9 3 0 0 0 5 1 0 0 0
Nr 39 – Poznań 10 4 0 0 0 5 1 0 0 0
zachodniopomorskie suma: 20 7 0 0 0 10 3 0 0 0
Nr 40 – Koszalin 8 3 0 0 0 4 1 0 0 0
Nr 41 – Szczecin 12 4 0 0 0 6 2 0 0 0
SUMA: 460 225 0 0 0 179 55 0 0 0
Procent mandatów: 48,91 0,00 0,00 0,00 38,91 11,96 0,00 0,00 0,00
Procent głosów: 36,00 3,00 1,00 3,00 29,00 11,00 3,00 4,00 <1
Przeliczenie sondażu CBOS z 1–8 lipca 2015 roku na mandaty w ramach WPP
L. mand. L. mand. L. mand. L. mand. L. mand. L. mand. L. mand. L. mand. L. mand. L. mand.
ogółem PiS SLD RO–TR PSL PO Kukiz Korwin Petru MN
Dolnośląskie 34 13 1 0 0 14 5 0 1 0
Kujawsko–Pomorskie 25 10 1 0 0 10 3 0 1 0
Lubelskie 27 16 0 0 1 6 3 0 1 0
Lubuskie 12 4 0 0 0 6 2 0 0 0
Łódzkie 31 14 1 0 1 10 4 0 1 0
Małopolskie 41 23 0 0 0 12 4 1 1 0
Mazowieckie 63 30 0 0 0 21 8 2 2 0
Opolskie 12 4 0 0 0 5 2 0 0 1
Podkarpackie 26 16 0 0 1 6 3 0 0 0
Podlaskie 14 8 0 0 0 4 2 0 0 0
Pomorskie 26 10 0 0 0 12 3 0 1 0
Śląskie 55 22 2 0 0 21 8 0 2 0
Świętokrzyskie 16 9 0 0 1 4 2 0 0 0
Warmińsko–Mazurskie 18 7 0 0 0 8 2 0 1 0
Wielkopolskie 40 14 1 0 1 17 5 0 2 0
Zachodniopomorskie 20 7 1 0 0 9 2 0 1 0
SUMA: 460 207 7 0 5 165 58 3 14 1
Procent mandatów: 45,00 1,52 0,00 1,09 35,87 12,62 0,65 3,04 0,22
Procent głosów: 36,00 3,00 1,00 3,00 29,00 11,00 3,00 4,00 <1

 


Kontynuując, zgadzasz się na używanie plików cookies. więcej informacji

Ta strona używa plików cookie, aby prowadzić statystyki na temat odwiedzin. Niektóre pliki cookie na tej stronie są ważne, bez nich funkcjonalność strony może być ograniczona. Pliki cookie są zapisywane podczas logowania, wysyłania formularza lub innych działań jakie wykonujesz na stronie jak przechodzenie między zakładkami. Równocześnie używamy mniej istotnych plików cookie do tworzenia anonimowych statystyk o odwiedzających. Jeżeli nie zaakceptujesz tej polityki nie będziemy zapisywać plików cookie jednakże może to ograniczyć funkcjonalność naszego serwisu.

Zamknij